Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.

Monitor Polski

M.P.1988.30.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 października 1988 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57, z 1985 r. Nr 32, poz. 141 i Nr 36, poz. 170 oraz z 1986 r. Nr 39, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, stop, próbę i wagę monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych, określone w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, STOP, PRÓBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁOTYCH I 50.000 ZŁOTYCH

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmStop, próba
strona głównastrona odwrotna
100 złotychWizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1988, pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAPopiersia dwóch powstańców wielkopolskich. Na płaszczu daty 1918/1988. W otoku napis 70 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGOkarbowany10,829,5MN 25 miedzionikiel
100 złotych Wizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1988, pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAPopiersie Królowej Jadwigi, półkolem u góry napis JADWIGA 1384–1399karbowany10,829,5MN 25 miedzionikiel
50.000 złotychWizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1988, pod orłem napis ZŁ 50.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAWizerunek głowy Józefa Piłsudskiego. U góry półkolem napis: 70 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, pod wizerunkiem napis JÓZEF PIŁSUDSKIgładki19,335,0srebro 750/1.000 Ag