Monitor Polski

M.P.2020.393

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - kościół Mariacki

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - kościół Mariacki, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2020. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie wypełnionej falistymi liniami fragment wizerunku kościoła Mariackiego w Krakowie. Z lewej strony, wzdłuż krawędzi półkolem napis: KOŚCIÓŁ MARIACKI; z prawej strony wyodrębnione pole, na którym widoczne są w zależności od kąta patrzenia napisy: NBP lub rok: 2020

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)24,00
Techniki dodatkoweefekt kątowy
StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w gramach)6,54
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.