Monitor Polski

M.P.2017.1200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, od lewej strony ku górze napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu oznaczenie roku emisji: 2018, poprzedzone oraz zakończone perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, duża cyfra: 5, poniżej półkolem napis: ZŁOTYCH. Z lewej strony cyfry płaszczyzna z wizerunkami dwóch liści dębu na tle pionowych kresek. Z prawej strony cyfry płaszczyzna wypełniona kreskami poziomymi. W otoku, od lewej strony ku dołowi, napis: 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, u góry rok: 2018, poprzedzony oraz zakończony perełką

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie
Średnica

(w milimetrach)

24,00 (średnica monety)

16,00 (średnica rdzenia)

StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w gramach)6,54
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 38 424 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.