Monitor Polski

M.P.2017.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2017. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, stylizowane fragmenty architektoniczne wnętrza Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim: z lewej strony, na tle trzech okien i falistych linii, fresk przedstawiający portret konny króla Władysława Jagiełły, z prawej strony fragment centralnego filara z zarysami fresków. Na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ i u dołu półkolem napis: NA ZAMKU LUBELSKIM

wzór
Brzeg (bok)Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)24,00 (średnica monety)

16,00 (średnica rdzenia)

StopPierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w gramach)6,54
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.