§ 2. - Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2006.57.608

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.
§  2.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 września 2006 r.