§ 1. - Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2006.57.608

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.
§  1.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.