Monitor Polski

M.P.2005.22.338

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 kwietnia 2005 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

Stop
strona głównastrona odwrotnaWielkość emisji

(w sztukach)

2 złNa tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2005. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek herbu województwa zachodniopomorskiego. U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: ZACHODNIOPOMORSKIE.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn1900.000