Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Monitor Polski

M.P.1970.10.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 marca 1970 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
W związku z 25 rocznicą powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych wprowadza się do obiegu monetę nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi określonych w załączniku do zarządzenia.
Monety nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi określonych w załączniku do zarządzenia mają obieg prawny od dnia 9 maja 1970 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 1970 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, STOP I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10

WartośćCechy graficzneBrzeg Waga w Średnica Stop metalu
strona głównastrona odwrotna(otok)gramachw mm
10 złotychgodło Państwa – orzeł, na orle mały stylizowany orzeł piastowski na tarczy, na dolnej części skrzydeł napis: z lewej "10", z prawej "ZŁ", wokół napis "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA" pod orłem: "1970"herby 7 miast wojewódzkich: Opola, Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Koszalina, Gdańska i Olsztyna oraz słup graniczny z godłem Państwa – orłem, a pod nim napis: "PRL", pod słupem: "1945–1970", wokół napis: "Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy"karbowany9,528CuNi19MN19

PN-69/H-87052 miedzio-nikiel