Monitor Polski

M.P.1967.55.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 września 1967 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z setną rocznicą urodzin Marii Skłodowskiej-Curie ustala się monetę nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Monety nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, mają obieg prawny od dnia 7 listopada 1967 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 1967 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR, STOP I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmStop metalu
strona przedniastrona odwrotna
10 złotychw prawej części monety głowa Marii Skłodowskiej-Curie, w lewej górnej części napis wklęsły: "SETNA ROCZNICA URODZIN", w lewej środkowej części napis wypukły: "MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE", w lewej dolnej części napis wklęsły: "10 zł"orzeł, wokół napis: "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA", pod orłem: "1967"karbowany9,528Cu Ni 19 N 19 PN/H - 87045 miedzionikiel