Monitor Polski

M.P.1966.63.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 listopada 1966 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
§  1. Z okazji dwusetnej rocznicy Mennicy Warszawskiej ustala się monetę nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Monety nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, mają obieg prawny od dnia 12 listopada 1966 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR, STOP I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmStop metalu
strona przedniastrona odwrotna
10 złotychKolumna Zygmunta III, na jej tle lecące żurawie, w dole kolumny z lewej strony liczba "10", z prawej napis: "ZŁOTYCH", pod kolumną napis: "VII WIEKÓW WARSZAWY"godło Państwa - stylizowany orzeł, wokół napis: "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA", pod orłem: "1966"gładki z tłoczonym wklęsłym napisem: "W DWUSETNĄ ROCZNICĘ MENNICY WARSZAWSKIEJ"9,528Cu Ni 19 N 19

PN/H-87045

miedzio-nikiel