Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Monitor Polski

M.P.1964.19.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1964 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
Ustala się monety nominalnej wartości zł 10 według wzorów, stopu i wagi określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Monety nominalnej wartości zł 10 emisji 1964 r. mają obieg prawny od dnia 15 kwietnia 1964 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1964 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR, STOP I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10.

WzórWartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga (gramy)Średnica w mmStop metalu
strona przedniastrona odwrotna
I10 złotychprofil głowy Kazimierza Wielkiego, napisy wypukłe z obu stron głowy: "sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364–1964", u dołu napis wypukły: "Kazimierz Wielki"godło Państwa – orzeł, wokół napis: "Polska Rzeczpospolita Ludowa" u dołu napis: "zł 10 zł"karbowany12,931CuNi19N19 PN/H-87045 miedzio-nikiel
II10 złotychprofil głowy Kazimierza Wielkiego, napisy wklęsłe z obu stron głowy: "sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364–1964", u dołu napis wypukły: "Kazimierz Wielki"godło Państwa – orzeł, wokół napis: "Polska Rzeczpospolita Ludowa" u dołu napis: "zł 10 zł"karbowany12,931CuNi19N19 PN/H-87045 miedzio-nikiel
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 kwietnia 1964 r. (M.P.64.23.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1964 r.