§ 3. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

Monitor Polski

M.P.2021.1041

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.