§ 2. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

Monitor Polski

M.P.2021.1041

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 listopada 2021 r.