Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w... - M.P.2021.1041 - OpenLEX

Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

Monitor Polski

M.P.2021.1041

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 listopada 2021 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; poniżej, z prawej strony, napis: 10 ZŁ; półkolem od lewej strony ku górze napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie tłum ludzi zgromadzonych przed budynkiem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie z dłońmi podniesionymi w symbolicznym geście tworzącym literę: V, w otoku napis: 40. ROCZNICA STRAJKU W WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOLE POŻARNICZEJ

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.