Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau.

Monitor Polski

M.P.2020.1043

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 8 grudnia 2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie na tle fragmentu muru i wież strażniczych obozu KL Warschau, od lewej do prawej strony przerwany drut kolczasty. Z lewej strony pionowy, ułożony z liter pod kątem 90° napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020. U góry, na tle pionowych pasów nawiązujących do obozowych ubrań - pasiaków - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w. U dołu napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie na tle pionowych pasów nawiązujących do obozowych ubrań - pasiaków - fragmenty konturów muru i wież strażniczych obozu KL Warschau. Na ich tle od lewej do prawej strony przerwany drut kolczasty, powyżej napis: GĘSIÓWKA / 1943-1944. Z prawej strony pionowy, ułożony z liter pod kątem 90° napis: OFIAROM / OBOZU KL WARSCHAU oraz kotwica - symbol Polski Walczącej

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkoweoksydowanie
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 11 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.