Monitor Polski

M.P.2020.409

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony fragment okna z prezbiterium z kościoła Mariackiego w Krakowie z kolorowym witrażem przedstawiającym: u dołu postacie Józefa i Marii ofiarowujących Dzieciątko Jezus w świątyni, w górnej części maswerk późnogotycki z motywami roślinnymi; w dolnej części okna, po prawej stronie napis: 50 / ZŁ i powyżej półkolem oznaczenie roku emisji: 2020, pośrodku wizerunek postaci z predelli ołtarza Wita Stwosza. Z lewej strony, w dolnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w. Wzdłuż krawędzi okna półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony wizerunek kościoła Mariackiego w Krakowie, z lewej strony kolorowy witraż z kościoła przedstawiający: u dołu postacie Józefa i Marii ofiarowujących Dzieciątko Jezus w świątyni, w górnej części maswerk późnogotycki z motywami roślinnymi. Poniżej napis: 700- / -LECIE i wzdłuż górnej krawędzi półkolem napis: KONSEKRACJI KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE; w dolnej części z lewej strony postać anioła, będąca fragmentem polichromii Jana Matejki z prezbiterium kościoła

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)45,00
Techniki dodatkoweszklana wstawka, wysoki relief
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 6 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.