§ 3. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2019.838

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.