§ 2. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2019.838

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 września 2019 r.