Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2019.838

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 września 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie południowa fasada Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, u dołu, częściowo na tle gmachu, stylizowane litery: MNK będące logo muzeum. U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019 ■ 20 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony fragment obrazu "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci w ozdobnej ramie. Z prawej strony, od dołu ku górze, prostopadle napis: 140-LECIE / MUZEUM NARODOWEGO / W KRAKOWIE

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.