Monitor Polski

M.P.2019.720

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 sierpnia 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie stylizowana flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, w dolnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a z jego prawej strony napis: 10 ZŁ. Wzdłuż brzegu, od lewej strony ku górze, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowana flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, w górnej części stylizowane sylwetki ludzi, poniżej, na wyodrębnionej płaszczyźnie, częściowo zasłonięte przez flagę, stylizowane odbicie sylwetek ludzi. Wzdłuż brzegu, od góry ku prawej stronie, półkolem napis: 100-LECIE POLSKIEJ FLAGI PAŃSTWOWEJ

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowedruk UV (kolor biały 1 czerwony), matowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.