Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti.

Monitor Polski

M.P.2019.592

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 24 lipca 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła napisy: Rzeczpospolita / Polska 2019 / 10 zł. U dołu napis: LIKWIDACJA "ZIGEUNERLAGER" / KL AUSCHWITZ-BIRKENAU / 02.08.1944. Z lewej i prawej strony fragmenty drutu kolczastego. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony wizerunek ocalałej z zagłady Marianny Paczkowskiej, odwzorowany z zachowanej fotografii, z prawej strony napis: 75. / rocznica / zagłady / Romów i Sinti

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.