§ 1. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego.

Monitor Polski

M.P.2019.580

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2019 r.
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego, określone w załączniku do zarządzenia.