Monitor Polski

M.P.2019.478

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej, określone w załączniku do zarządzenia.