Monitor Polski

M.P.2019.478

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 czerwca 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony portret króla Zygmunta II Augusta z profilu, z "Pocztu królów i książąt polskich" Jana Matejki. Z lewej strony na wyodrębnionej prostokątnej, umieszczonej pionowo, płaszczyźnie: pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz powyżej oznaczenie roku emisji: 2019 i poniżej napis: 20 ZŁ. Z prawej strony płaszczyzny, u góry napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA, u dołu napis: 450. / rocznica / UNII / LUBELSKIEJ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony herb króla Zygmunta II Augusta, pośrodku napis: WOLNI / DO / WOLNYCH, / RÓWNI / DO / RÓWNYCH, będący cytatem z dokumentów sejmu unijnego w Lublinie. Z prawej strony na wyodrębnionej prostokątnej, umieszczonej pionowo, płaszczyźnie, fragment obrazu Marcella Bacciarellego "Unia lubelska" przedstawiający dwóch rycerzy trzymających złączone chorągwie Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

40,00 x 28,00 (prostokąt)
Techniki dodatkowedruk UV, matowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.