Monitor Polski

M.P.2019.461

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 czerwca 2019 r.