§ 2. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską.

Monitor Polski

M.P.2019.218

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2019 r.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 21 marca 2019 r.