Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską.

Monitor Polski

M.P.2019.218

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 21 marca 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry z lewej strony wizerunek wojskowej odznaki pamiątkowej w kształcie krzyża, nadawanej uczestnikom wyprawy wileńskiej 1919 r. Z prawej strony napis: 10 / ZŁ. Wzdłuż prawego brzegu, od góry ku dołowi, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W dolnej części, pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Z lewej strony orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2019

wzór
Strona odwrotna (rewers):

u góry stylizowane sylwetki kawalerzystów, po prawej stronie, częściowo na ich tle, fragment wizerunku siedzącej postaci pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego w mundurze, dowódcy brygady jazdy, która w 1919 r. zdobyła Wilno; powyżej wzdłuż brzegu półkolem napis: WŁADYSŁAW BELINA-PRAŻMOWSKI. Z lewej strony postaci napis: WYPRAWA / WILEŃSKA / 1919

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki

dodatkowe

matowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.