Monitor Polski

M.P.2019.124

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Sejm Ustawodawczy 1919-1922"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Sejm Ustawodawczy 1919-1922", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 8 lutego 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej i prawej strony, u góry i u dołu, stylizowane fragmenty polskiej flagi przerwanej w środkowej części. Pomiędzy nimi u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; u dołu, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1927, po jego prawej stronie napis: 10 ZŁ. Centralnie pomiędzy wizerunkami orłów napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA 2019 oraz poniżej z prawej strony napis: Salus Rei / Publicae / Suprema / Lex

wzór
Strona odwrotna (rewers):

po prawej stronie portret Wojciecha Trąmpczyńskiego, Marszałka Sejmu Ustawodawczego, po lewej stronie głowica jego laski marszałkowskiej przedstawiająca wzburzone fale morskie unoszące łódź, której maszt zwieńczony jest orłem w koronie siedzącym na dębowym wieńcu. Wzdłuż prawego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI. U dołu napis: SEJM USTAWODAWCZY / 1919-1922

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.