§ 1. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2019.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego, określone w załączniku do zarządzenia.