Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2019.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 24 stycznia 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż prawego brzegu, od góry ku dołowi, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019. Wokół orła kompozycje symbolizujące technologię cyfrową: z prawej strony układ czworokątnych elementów tworzących półokręgi, z lewej strony fragmenty trzech, nachodzących na siebie, stylizowanych prostokątnych płaszczyzn; na pierwszej układ czworokątnych elementów tworzących półokręgi i linie, z umieszczoną w górnym rogu liczbą: 1800; na drugiej - cyfry: 0 i 1 symbolizujące kod zero-jedynkowy, na trzeciej - fragment budynku Rotundy PKO Banku Polskiego w Warszawie; u dołu obok płaszczyzn napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

po prawej stronie fragment stylizowanej prostokątnej płaszczyzny, na której umieszczono liczby: 2500000, 3200, 8600000 i 9700000 oraz pasma, linie i okręgi symbolizujące technologię cyfrową. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: 100-LECIE POWSTANIA PKO BANKU POLSKIEGO. W tle zarysy osób dorosłych i dzieci

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.