Monitor Polski

M.P.2018.759

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 sierpnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie zarys trzech postaci, w ich tle w górnej części wzór polichromii z auli reprezentacyjnej Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Obok zarysów głów postaci napisy, z lewej strony: RUDY, ZOŚKA, z prawej strony: ALEK. W dolnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła wizerunek otwartej książki. Z lewej strony orła napis: 10 ZŁ, z prawej strony kotwica - symbol Polski Walczącej oraz znak 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej "Pomarańczarni". W otoku u góry napis: BATORY - 100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ, u dołu napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek budynku Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. U góry napis: ŁAMIEMY / ROZUMEM / WCIĄŻ NOWE / ZAPORY, będący fragmentem hymnu szkoły. Wzdłuż dolnej krawędzi monety półkolem napis: 100-LECIE POWSTANIA GIMNAZJUM I LICEUM oraz poniżej budynku napis: IM. STEFANA BATOREGO / W WARSZAWIE i pod napisem znaczek absolwentów z prostopadłym napisem: 1918 i trzema zębami nawiązującymi do herbu rodziny Batorych - na tle wyodrębnionej płaszczyzny wypełnionej wzorem polichromii z auli reprezentacyjnej szkoły

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.