Monitor Polski

M.P.2018.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 760-lecie powstania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 760-lecie powstania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 9 sierpnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony stylizowany fragment Barbakanu w Krakowie, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła napis: 10 ZŁ, w dolnej części napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i poniżej oznaczenie roku emisji: 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek Srebrnego Kura - symbolu Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie. Z prawej strony kura napis: 1257 r. W tle, z lewej strony fragment Celestatu - siedziby Bractwa Kurkowego w Krakowie, na tle siedziby napis: 760-LECIE. Poniżej napisów oddzielająca linia, pod nią napis: TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO / BRACTWO KURKOWE / W KRAKOWIE

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkoweselektywne złocenie; matowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.