Monitor Polski

M.P.2018.629

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "My Polacy dumni i wolni 1918-2018"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "My Polacy dumni i wolni 1918-2018", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 sierpnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej częściowo w tle orła kompozycja z kwadratów i prostokątów tworząca stylizowaną biało-czerwoną flagę Polski, poniżej flagi napis: 10 / ZŁ. Wzdłuż lewego brzegu, od góry ku dołowi, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony orła i flagi stylizowany fragment Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Poniżej wykonane mikrodrukiem, w wierszach i kolumnach, następujące po sobie lata, od roku 1918 do 2017; w tym wyróżnione lata: 1918, 1939, 1945, 1956, 1966, 1968, 1970, 1976, 1978, 1980, 1981, 1989, 1999, 2004. Pod nimi z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunki popiersia kobiety i mężczyzny korzystających z ekranów dotykowych, z ich lewej strony napis: MY POLACY, z prawej: DUMNI /I / WOLNI. W tle zarysy Zamku Królewskiego i Belwederu w Warszawie, stylizowane wieżowce oraz wizerunki Orderu Polonia Restituta i Orderu Orła Białego; u góry z prawej strony fragment napisu: SOLIDARNOŚĆ. W dolnej części, z lewej strony na wyodrębnionej powierzchni w kształcie stylizowanego fragmentu prostokąta napis: 1918 / 2018 oraz obok kod dwuwymiarowy i z prawej strony element graficzny do niego nawiązujący. W tle, wykonane mikrodrukiem, powtarzające się napisy: POLONIA RESTITUTA, ORDER ORŁA BIAŁEGO, VIRTUTI MILITARI, SOLIDARNOŚĆ oraz w tle napisu: DUMNI / I / WOLNI, w wierszach i kolumnach, następujące po sobie lata, od roku 1918 do 2017

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki

dodatkowe

Druk UV dwa kolory: biały 1 czerwony; matowanie laserowe (mikrodruki i inne elementy plastyczne); kod 2D
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 25 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.