§ 1. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów.

Monitor Polski

M.P.2018.488

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2018 r.
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów, określone w załączniku do zarządzenia.