Monitor Polski

M.P.2017.786

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 sierpnia 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony, na tle zarysów trzech postaci męskich symbolizujących ofiary wydarzeń z 31 sierpnia 1982 r. - od lewego brzegu monety do wizerunku orła - biało-czerwona szarfa. U dołu, z lewej strony napis: 20 zł, z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2017 i poniżej napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony, na pierwszym planie, zarysy trzech postaci męskich symbolizujących ofiary wydarzeń z 31 sierpnia 1982 r. U góry napis: 35. ROCZNICA ZRYWU / ANTYKOMUNISTYCZNEGO / W LUBINIE. Poniżej symboliczne trzy ślady po pociskach i pod nimi stylizowana szarfa. U dołu, z prawej strony na tle bruku dwa kwiaty

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary (w milimetrach)40,00 x 28,00 (prostokąt)
Techniki

dodatkowe

oksydowanie, tampondruk (farba biała i czerwona)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.