Monitor Polski

M.P.2017.519

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 czerwca 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na tle stylizowanego popękanego muru, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; wokół orła, w pęknięciach muru mikrodrukiem napisy będące fragmentami programu i przysięgi członków Solidarności Walczącej: Obalenie ustroju komunistycznego, Walka o Niepodległą Polskę, Rzeczpospolitą Solidarną, Solidarność między ludźmi i narodami. Poniżej napisy: RZECZPOSPOLITA POLSKA / "przysięgam walczyć o [...] / Rzeczpospolitą Solidarną"; pod napisami z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2017, z prawej strony napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na tle powierzchni stylizowanego muru, postać kobiety malującej znak Solidarności Walczącej. W górnej części półkolem napis: 35-LECIE SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkoweMoneta dwupoziomowa (wklęsły drugi poziom monety na rewersie - znak Solidarności Walczącej)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.