Monitor Polski

M.P.2016.874

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 września 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

Transpozycja fragmentu obrazu Olgi Boznańskiej "Dziewczynka z chryzantemami". W tle nieregularne plamy nawiązujące do sposobu kształtowania przez artystkę faktury malarskiej. U dołu, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła, od dołu, poprzedzony perełką i napisem: 20 ZŁ, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

Z prawej strony transpozycja fragmentu autoportretu Olgi Boznańskiej. W tle z lewej strony - fragment palety nawiązującej kształtem do jednej z zachowanych palet malarki. Na tle palety z lewej strony u góry napis: 1865-1940, u dołu częściowo na tle palety i autoportretu odwzorowanie sygnatury malarki. Na dole z prawej strony wizerunek palety malarskiej i trzech pędzli. Na palecie farby: czerwona, żółta, zielona i niebieska

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary (w milimetrach)40,00 x 28,00 (prostokąt)
PróbaAg 925/1000 oraz farby czerwona, żółta, zielona i niebieska
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.