Monitor Polski

M.P.2016.256

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Legia Warszawa

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Legia Warszawa, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 kwietnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna5 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

stylizowany wizerunek piłki nożnej. Centralnie, na jego tle, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła, od lewej strony do prawej, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Poniżej orła oznaczenie roku emisji: 2016, a pod nim napis: 5 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony stylizowany wizerunek Stanisława Mielecha, powyżej ukośnie na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: LEGIA / WARSZAWA. W tle stylizowany wizerunek piłki nożnej. Z prawej strony, częściowo na płaszczyźnie z napisem, wizerunek herbu klubu piłkarskiego Legia Warszawa. U dołu w środkowej części prostopadle logo obchodów 100. rocznicy założenia Legii Warszawa - napis: 1916 2016, rozdzielony ukośnym paskiem

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

24,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)7,07
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.