Monitor Polski

M.P.2015.411

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 2 czerwca 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 ZŁ

Wartość nominalna20 zł
Cechy graficznestrona głównaU góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, oznaczenie roku emisji: 2015. Poniżej orła i wyodrębnionej płaszczyzny napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu zespół pałacowo-sakralny na Ostrowie Lednickim: z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie - plan palatium i kaplicy, z prawej strony - stylizowany wizerunek budowli. Poniżej napis: 20 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w
strona odwrotnaU dołu wizerunek Stauroteki Lednickiej - relikwiarza Drzewa Krzyża Świętego. Powyżej, w tle, pozostałości palatium na Ostrowie Lednickim. Wokół, od dołu ku górze, napis: RELIKTY BUDOWLI PAŁACOWO-SAKRALNEJ NA OSTROWIE LEDNICKIM
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)28, 28
Średnica (w milimetrach)38, 61
PróbaAg 925/1000 oraz selektywne złocenie
Wielkość emisji (w sztukach)do 30 000