Monitor Polski

M.P.2014.756

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Mieszka III Starego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Mieszka III Starego, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 10 września 2014 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU dołu, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie okręgu, umieszczone są: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis w otoku: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej kropce, oznaczenie roku emisji: 2014, poniżej orła napis: 10 ZŁ oraz, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W. W tle i u góry scena z pateny kaliskiej ufundowanej przez Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie, przedstawiająca, po lewej stronie, Mieszka III Starego, pośrodku - św. Mikołaja, po prawej stronie - opata Szymona; u góry, u dołu i po bokach wymienionych postaci stylizowane fragmenty budowli w stylu romańskim.
strona odwrotnaZ prawej strony, stylizowany wizerunek awersu brakteatu Mieszka III Starego, ze stylizowanym wizerunkiem lwa zwróconego w lewą stronę, z głową skierowaną do tyłu, i napisem w otoku, pisanym alfabetem hebrajskim. Z lewej strony fragment bordiury Drzwi Gnieźnieńskich, przedstawiający stylizowane zwierzęta na wici roślinnej. Po prawej stronie, od góry do dołu, półkolem napis: BRAKTEAT MIESZKA III STAREGO.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000