§ 1. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2004.35.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.
§  1.
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku do zarządzenia.