Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

Monitor Polski

M.P.1979.10.66

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 marca 1979 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba metalu
strona głównastrona odwrotna
100 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1979, pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAwizerunek rysia na gałęzi, wokół nad wizerunkiem napis OCHRONA ŚRODOWISKAgładki16,532srebro 625/1.000 Ag