Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 200 zł i 2000 zł.

Monitor Polski

M.P.1979.21.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 sierpnia 1979 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 200 zł i 2.000 zł.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monet nominalnej wartości 200 zł i 2.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 200 ZŁ I 2.000 ZŁ.

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba metalu
strona głównastrona odwrotna
200 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1980, pod orłem napis ZŁ 200 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAsylwetka skoczka narciarskiego w locie, z prawej strony znak olimpiady zimowej w formie stylizowanej litery L, nad którą widnieje pięć kółek olimpijskich, u dołu – na części emitowanych monet – figuruje wizerunek znicza olimpijskiego, w otoku napis XIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1980 LAKE PLACID N.Y.gładki17,033srebro 750/1.000 Ag
2.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1980, pod orłem napis ZŁ 2.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAsylwetka skoczka narciarskiego w locie, z prawej strony znak olimpiady zimowej w formie stylizowanej litery L, nad którą widnieje pięć kółek olimpijskich, w otoku napis XIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1980 LAKE PLACID N.Y.gładki8,021złoto 900/1.000 Au