§ 6. - Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

Monitor Polski

M.P.1973.36.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.
§  6.
1.
Ewidencję odznak prowadzi Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach osobowych wyróżnionego pracownika.