§ 1. - Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

Monitor Polski

M.P.1973.36.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.
§  1.
Opis i wzór odznaki ustala załącznik do zarządzenia.