§ 3. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności... - M.P.2007.92.1007 - OpenLEX

§ 3. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2007.92.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2007 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.