§ 2. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2015.1012

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2015 r.
§  2.
Legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność przez okres 7 lat od daty ich wydania.