§ 2. - Ustalenie wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

Monitor Polski

M.P.1988.30.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.