§ 1. - Ustalenie wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

Monitor Polski

M.P.1988.30.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  1.
Ustala się wzór karty skierowania poborowego do służby zastępczej, stanowiący załącznik do zarządzenia.