Monitor Polski

M.P.2017.785

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 21 sierpnia 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia:

w prawej części banknotu stylizowane wizerunki korony Maryi w kolorach złotym, czarnym i białym oraz, poniżej, korony Dzieciątka Jezus w kolorach złotym i czarnym, z obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, podtrzymywane przez anioły; skrzydła aniołów podtrzymujących korony w kolorach złotym, czarnym, czerwonym i zielonym. W górnej części korony Maryi - gwiazdy wydrukowane farbą opalizującą, w kolorze złotym, widoczne w zależności od kąta patrzenia. W dolnej części, pod koroną Dzieciątka Jezus, na tle wyodrębnionej półkolistej płaszczyzny stylizowane kwiaty lilii wypełnione ornamentem w kolorach czerwonym i zielonym oraz ornamenty w kolorach pomarańczowym i niebieskim, na ich tle białe wyodrębnione pole z fragmentami monogramu Maryi w kolorze zielonym (uzupełnienie fragmentów w kolorze ciemnoniebieskim znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Monogram Maryi w całości widoczny pod światło (recto-verso). Z prawej strony koron, u góry, liczba: 20 w kolorze ciemnoniebieskim, w dolnej części prostokątne pole wypełnione liniami w kolorze niebieskim z widocznym stylizowanym liściem. Na tle pola widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba: 20. Powyżej i poniżej prostokątnego pola, mikrodrukiem, powtarzający się napis: POD TWOJĄ OBRONĘ w kolorze niebieskim. Wzdłuż prawego brzegu, od dołu ku górze, stylizowana wić roślinna utworzona z linii w kolorach niebieskim i zielonym. Z prawej strony wici roślinnej, prostopadle, napisy: DEL. J. KOPECKA SC. P. KRAJEWSKI i PWPW S.A. w kolorze niebieskim. W lewej części banknotu u góry, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie wypełnionej ornamentem w kolorach zielonym i czerwonym, napis: 300-LECIE KORONACJI / OBRAZU MATKI BOŻEJ / JASNOGÓRSKIEJ w kolorze ciemnoniebieskim. Z lewej strony napisu prostokątne pole w kolorze niebieskim, ze stylizowanymi liśćmi. Pod napisem wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napisy: Narodowy / Bank / Polski / Warszawa, / 10 maja 2017 r., poniżej napis: Prezes i podpis, a pod nim napis: Główny Skarbnik i podpis - całość w kolorze czarnym. Z lewej strony w dolnej części banknotu liczba: 20 oraz, częściowo nachodzący na cyfrę: 0, napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH - całość w kolorze ciemnoniebieskim. W środkowej części, na dole banknotu, oznaczenie dla niewidomych w postaci wytłoczonej liczby: XX, wyczuwalnej dotykiem. Tło banknotu tworzą promieniście rozchodzące się układy linii tworzących pola wypełnione ornamentami oraz liczbami: 300 i 20, a także stylizowanymi kwiatami lilii, rozetami oraz wykonanym mikrodrukiem napisem: 300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ lub jego fragmentami i napisem: POD TWOJĄ OBRONĘ - w kolorach zielonym, pomarańczowym, niebieskim i czerwonym

wzór
Strona odwrotna:

w centralnej części banknotu, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie, rycina z 1717 r. przedstawiająca z lewej strony iluminację Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i z prawej strony widok na ołtarz koronacyjny - całość w kolorze czarnym. Tło ryciny utworzone z ukośnych linii, z lewej strony w kolorze niebieskim i z prawej strony w kolorze pomarańczowym. Poniżej dolnej krawędzi ryciny w kolorach niebieskim i pomarańczowym oraz prostopadle wzdłuż lewej krawędzi ryciny w kolorze niebieskim powtarzający się mikrodrukiem napis: NARODOWY BANK POLSKI. Wzdłuż prawej krawędzi ryciny prostopadle mikrodrukiem powtarzający się napis: 300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ w kolorze pomarańczowym. Powyżej ryciny, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie, wypełnionej ornamentem w kolorach pomarańczowym i niebieskim oraz pomarańczowym, z lewej strony napis: Narodowy Bank Polski w kolorze zielonym; z prawej strony napisu, mikrodrukiem powtarzający się falisty napis: NBP w kolorach pomarańczowym i niebieskim, nad nim - w kolorze białym na pomarańczowym tle. Poniżej ryciny z prawej strony klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE. - w kolorze czarnym. Z lewej strony napisu białe wyodrębnione pole z fragmentami monogramu Maryi w kolorze ciemnoniebieskim (uzupełnienie fragmentów w kolorze zielonym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Monogram Maryi w całości widoczny pod światło (recto-verso). W środkowej części, wzdłuż górnej i dolnej krawędzi banknotu układy linii i ornamenty w kolorach niebieskim i pomarańczowym; linie układają się w liczby: 300, stylizowane kwiaty lilii i rozety. Z lewej strony u góry liczba: 20, poniżej plan klasztoru na Jasnej Górze - całość w kolorze ciemnoniebieskim; w dolnej części stylizowana lilia andegaweńska wydrukowana farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony, z falistym wzorem wywołującym wrażenie ruchu podczas przechylania banknotu; poniżej oznaczenie serii i numeru; w tle ornament w kolorze niebieskim. Z prawej strony u góry prostokątne pole wypełnione ornamentem w kolorze niebieskim, w górnej części pola oznaczenie serii i numeru, wzdłuż dolnej części pola stylizowane liście utworzone z linii w kolorze ciemnoniebieskim; w dolnej części banknotu z prawej strony liczba: 20 oraz, częściowo nachodzący na cyfrę: 0, napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH - całość w kolorze ciemnoniebieskim

wzór
Kolory

zasadnicze

różne odcienie niebieskiego, czarny, złoty, pomarańczowy, zielony, czerwony
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

w prawej części stylizowana korona Maryi i korona Dzieciątka Jezus w kolorze żółtym

Strona odwrotna:

centralnie wizerunek ryciny w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym; powyżej ryciny, z prawej strony znak Narodowego Banku Polskiego, składający się z: prostokątnego sygnetu, zawierającego akronim: NBP, oraz logotypu zawierającego nazwę: Narodowy Bank Polski, umieszczoną pomiędzy dwiema poziomymi liniami w kolorze zielonym; numeracja w prawej części banknotu świecąca delikatnie w kolorze zielonym, w lewej części fragment numeracji świecący delikatnie w kolorze pomarańczowym przechodzącym w zielony

Papierkolorbiały
znak wodnystylizowany herb zakonu paulinów i liczba: 20
nitka

zabezpieczająca

widoczna pod światło w lewej części strony przedniej banknotu, z powtarzającym się prostopadle napisem składającym się z oznaczenia nominału: 20 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego
Numeracjakolorczarny i czerwony przechodzący w zielony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie odwrotnej litery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym; jedna numeracja w kolorze czarnym, w prawej części banknotu u góry; druga numeracja w kolorze czerwonym przechodzącym w zielony, w lewej części banknotu na dole
Wymiary150 x 77 mm
Wielkość emisji (w sztukach)do 55 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.